Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy- en persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens en medische gegevens sla ik digitaal op. Dit doe ik om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het verwerken van jouw gegevens doe ik volgens mijn privacy- en data veiligheidsbeleid. Je gaat met deze manier van verwerking en opslag akkoord wanneer je ervoor kiest jouw zorg door mijn praktijk te laten uitvoeren.

Gegevensverwerking en opslag

 • Jouw persoonsgegevens sla ik op en gebruik ik zodat ik goede zorg aan je kan verlenen.
 • Jouw gegevens geef ik alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien
  hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vraag ik die vooraf aan jou.
 • Jouw gegevens verwerk ik op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de
  geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Je kunt onderdelen van jouw persoonsgegevens bekijken. Deze kan je bij mij opvragen in de vorm van een
  zwangerschapskaart.
 • Als je vindt dat de gegevens die ik van je heb opgeslagen niet correct zijn, mag je mij vragen om je
  gegevens aan te passen.
 • Je kunt mij schriftelijk vragen om jouw persoonsgegevens te wissen. Als ik dit doe kan ik (mogelijk) niet
  langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom sla ik
  jouw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale
  gebruiker.
 • Je kunt de toestemming tot mijn verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Ik kan dan (mogelijk)
  geen verantwoorde zorg garanderen. Ik sla je gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • Je kunt bij mij bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop ik jouw persoonsgegevens
  verwerk.
 • Je krijgt bericht van mij als er iets mis is gegaan met je persoonsgegevens (bijv. in het geval van een data
  lek).
 • Jouw gegevens verwerk ik niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Ik hou mij aan de
  bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die ik via derden ontvang.

Tijdens het intakegesprek vraag ik je toestemming om, indien nodig, overleg te mogen plegen met relevante disciplines (bijvoorbeeld: huisarts/gynaecoloog). Ook vraag ik je toestemming om gegevens uit te kunnen wisselen met Praeventis, Peridos en Perined. Voor het verbeteren van de geboortezorg werken alle verloskundigen mee aan het verstrekken van bepaalde gegevens. Dit zijn gegevens over screening, bloedonderzoek en geboortezorggegevens. Hieronder leg ik kort uit aan wie ik deze gegevens verstrek en wat deze organisaties inhouden.

Praeventis

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van het bloedonderzoek en voor de uitvoering van de hielprik. Zij heeft de verantwoordelijkheid om dit proces te bewaken. Ook zorgt het RIVM voor een optimale beveiliging van de verkregen gegevens. Dit wordt onder andere gedaan door dit uit te besteden aan Praeventis. Dit is een landelijk registratiesysteem waarin de gegevens van het bloedonderzoek van zwangeren worden vastgelegd. Meer informatie hierover vind je hier.

Peridos

Peridos is het landelijke digitale dossier waarin zorgverleners – in het kader van de screening op Downsyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (20 weken-echo) – gegevens vastleggen om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en te optimaliseren. Wanneer je deelneemt aan de screeningsprogramma’s worden de uitkomsten van het onderzoek geregistreerd. Het verlenen van toestemming is een voorwaarde om deel te kunnen nemen hieraan. Meer informatie vind je op www.peridos.nl.

Perined

Perined heeft tot doel de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten door samen te kijken hoe het beter kan. Zij registreert en verwerkt alle verloskundige gegevens. Dit gebeurt volledig anoniem. In Perined werken beroepsorganisaties die zich bezighouden met de geboortezorg samen. Het gaat dan om KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging, waaronder ook de verloskundig actieve huisartsen verenigd in de VVAH), NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie), NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) en NVVP (Nederlandse Vereniging voor Pathologie).

Perined is een samenvoeging van twee organisaties die zich in de geboortezorg landelijk hebben beziggehouden met de perinatale audit en de perinatale registratie. De audit, het multidisciplinair bespreken van zwangerschappen met een slechte afloop, heeft haar toegevoegde waarde de afgelopen jaren bewezen. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op www.perined.nl.

Ik stuur de gegevens digitaal naar bovenstaande organisaties. Dit doe ik in het begin, wanneer ik je voor het eerst zie en na het afsluiten van de zorg. Als je hier bezwaar tegen hebt, laat het mij dan weten!

Overdracht naar andere zorgverleners

Tijdens zwangerschap, bevalling of kraambed komt het wel eens voor dat ik informatie en gegevens moet delen met andere zorgverleners. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. Denk hierbij aan overleg met een gynaecoloog of overdracht aan de kraamzorginstantie. Andere zorgverleners waar ik soms gegevens mee deel zijn huisartsen, kinderartsen of het consultatiebureau. Als ik gegevens deel met andere zorgverleners, stel ik je hier altijd van op de hoogte. Als je hier bezwaar tegen hebt, mag je dat altijd aangeven.